وقتی می‌بینید یه پسر بدون قصد اینکه به جایی برسه یا هدفی رو دنبال کنه فقط راه می‌ره بدونید حالش خیلی خرابه بدونید بغض یواشکی‌ش به گریه تبدیل شده ولی فایده نداشته بدونید هوای دلش خیلی خیلی بارونیه
راه رفتن بی هدف پسرها مثله گریه های دختر هاست یه خورده دلگیرتر یه خورده آشوب تر
بدونید اونی که یه موقع کوه بود همه بهش تکیه می دانند وقتی بی هدف کل صحن دانشگاه رو قدم میزنه حالش خیلی خیلی بده
#زیتون_نوشتها
زیتو_تلخ