هکذا سنـکمل الطـریق..لا خَیر بعد فی الحیاة...و إنـــــما...أبکی مخافة أن تطول حیاتی...


گریـــــہ می ڪنـم...و از این می ترسم...که بــی تــــو...زیـــاد زنـده بمانم...

﴿ از عاشقانه های امیرالمومنین ‹ع› بر مزار هستی اش فاطمه ‹‌س› ﴾
بحارالانوار ج43 ص213...