شهر زیتونی من

اعوذ بالله من نفسی و لسانی و بصری و قلبی و شیطان العین الرجیم

فرمانده من(عماد مغنیه)


تنها ققنوس است که می تواند در دامنه آتشفشان مسکن گزیند.
اینجا زیتون می نویسه از همه جا از همه چی
آرشیو مطالب
قدرت گرفته از بلاگ بیان