شهر زیتونی من

اعوذ بالله من نفسی و لسانی و بصری و قلبی و الشّیطانِ العینِ الرّجیم

درباره من

یک عدد زیتون هستم همین و فراتر از آن:)
اینجا زیتون می نویسه از همه جا از همه چی
قدرت گرفته از بلاگ بيان