کاش در خلوتم امشب تو فقط بودی ومن
آگه از این دل پر تب،تو فقط بودی و من

کاش هنگام دعا لب زمیان بر می خواست
بی میانجیگری لب، تو فقط بودی و من

روزها کاش نبودند و همه دم شب بود
شب بی اختر و کوکب، تو فقط بودی ومن

فاش گویم غم دل کاش خدایا دائم
من بدم از تو لبالب،تو فقط بودی ومن

واژه در مطلب دل واسطه خوبی نیست
کاش بی واژه و مطلب،تو فقط بودی ومن

واژه نامحرم و دل هرزه و لب بیگانه است
کاش بی واسطه هر شب،تو فقط بودی ومن

کاش حتی دو ملک را، زبرم می بردی
در حرمخانه ام امشب، تو فقط بودی ومن

من هم از سینه، دل هرزه برون می کردم
این دل صد دله یارب، تو فقط بودی ومن

هرچندکه حاج آقا فاضل وبرخی از علما درحدیث بن طاووس در مورد "لَیلَةُ الرَّغائِب" تشکیک کردند ولی در مورد اینکه به یاد دوستان بیانی خودم باشم هیچ تشکیک وجودنداره:)

من یادتونم✔

# لَیلَةُ الرَّغائِب

پ.ن۱: دلم یه دعای عظم البلا و یه دعای ندبه‌ی دسته جمعی می‌خواد از اونا که وقتی میگی "هل من معین" دور و بر خودت آدم هایی رو ببینی که تو مسیر ظهور و مسیر مهدویت دلگرمی باشن و به آدم نورانیت و شور بدن ( کجا هستند یاور ها؟؟؟)

پ.ن۲:کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها...

پ.ن۳: دعایی که دوس دارم برام کنید....

اللهم ارزقنا توفیق خدمت در مسیر انقلاب و مهدویت...