شهر زیتونی من

اعوذ بالله من نفسی و لسانی و بصری و قلبی و الشّیطانِ العینِ الرّجیم

درس خوندن!

ﻣـﯿﺰَﻧَﻢ ﻋﯿــﻨَﮏ ﺑـِﻪ ﭼِﺸﻤَـ 👓 ـﻢ ﺩَﺭﺱ ﻣﯿـ 📖 ـﺨﻮﺍﻧَﻢ ﻭﻟـﯽ

ﭘَـﻨﺞ ﺳـٰﺎﻋَﺖ ﺭﻭﯼ ﯾِـﮑـ 🏻 ️☝ ﺧَـﻂ ﻣـٰﺎﻧﺪِﻩﺍﻡ ﺩَﺭ ﻓِـﮑﺮ ﺗُـﻮ

منوره_سادات_نمایی
 

پ.ن۱: خدا ییش اذیت نکنید ملت رو بذارید درس‌شون رو بخو‌نن!!

۶ موافق ۰ مخالف
اینجا زیتون می نویسه از همه جا از همه چی
قدرت گرفته از بلاگ بيان