شهر زیتونی من

اعوذ بالله من نفسی و لسانی و بصری و قلبی و الشّیطانِ العینِ الرّجیم

بی تو به سر نمی شود...

میگن که:

دوران خوش آن بود که با دوست به سر شد

باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

پ.ن(for my znb):در جواب باید بگم که:
با همگان به سر شود
بی تو به سر نمی شود...
اینجا زیتون می نویسه از همه جا از همه چی
قدرت گرفته از بلاگ بيان