"مرا حاجت به شمشیر و کمان نیست"
                       خم ابرو و مژگونی بیاور....
در این سیر و مسیر زندگانی
                    چراغ و نور سوسویی بیاور...
مشام مستی و بوی خوش دوست
                      صبا و باد "هوهو"یی بیاور...
تو را من در کنار خود ندارم
                    شمیم و عطر گیسویی بیاور...
 عزیزم این پیاله هست خالی
                     شراب و جام نیکویی بیاور...
مرا با دیگرانم بود کاری
                    خروش و اخم ابرویی بیاور...
و...
#زیتون
پ.ن۱:مصرع اول از باباطاهر هست
پ.ن۲:#باد_هوهو:)
پ.ن۳: رمضان‌تون مبارک😊
پ.ن۴: درباره‌ی قالب جدید هم نظر بدید لطفا
قالب یه کاور از روی قالب "انتظار"بیان هست که تغییرات‌ش با خودمه؛ قالب طراحی خودم خراب شد!