شهر زیتونی من

اعوذ بالله من نفسی و لسانی و بصری و قلبی و الشّیطانِ العینِ الرّجیم

فرمانده من(عماد مغنیه)


تنها ققنوس است که می تواند در دامنه آتشفشان مسکن گزیند.
اینجا زیتون می نویسه از همه جا از همه چی
قدرت گرفته از بلاگ بيان