شهر زیتونی من

اعوذ بالله من نفسی و لسانی و بصری و قلبی و الشّیطانِ العینِ الرّجیم

شهر زیتونی من

اعوذ بالله من نفسی و لسانی و بصری و قلبی و الشّیطانِ العینِ الرّجیم

اونجایی ک بابت دوست داشتن کسی و اقدام نکردن برای مطرح کردن باهاش و ب تبع‌ش نگرفتن‌ش ازت بازخواست می‌کنن و مجرم شناخته میشی ۷۲۴ دانشکده برق پلی‌تکنیک هست....

پ.ن۱: عاشقی ب وقت پلی‌تکنیک پر آشوب و زیر باروون‌های پاییزی :(

۹۷/۰۹/۲۷