منم آن صید خزیده به شکاف سنگی

که نفس در نفسم با سگ صیاد هنوز

"شهریار"

***************

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

**************

پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم
 من از آن روز که دربند توام آزادم

***********

امتحان عشق خوب اما اسیری مشکل است

در قفس تنهـا بمانی و نمیـری مشکل است
*************

چون صید به دام تو به هرلحظه شکارم / ای طرفه نگارم

از دوری صیاد دگر تاب نیارم / رفته ست قرارم

چون آهوی گم گشته به هر سوی دوانم / رهایی نتوانم

تا دام در آغوش نگیرم نگرانم / آه از دل زارم

و...

مهدی عابدینی

پ.ن۱:یعنی داغون تر از این حالتا ندیدم تا حالا

پ.ن۲: شعر سوم رو با صدای استاد علیرضا افتخاری(با همه‌ی نقد های سیاسی که به ایشون هست) گوش کنید واقعا زیبا است