به بعضی ها هم باید گفت سیگار بوی شیر دهنت رو از بین نمی‌بره

یه خورده تلاش کن مرد باش