شهر زیتونی من

اعوذ بالله من نفسی و لسانی و بصری و قلبی و الشّیطانِ العینِ الرّجیم

امروز خاص

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

ارگونومی وار!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

نوع برخورد در گروه های تلگرامی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

رویای شیرین داشتنت

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

مهمی واسم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

جنگ بین نفس و دین

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

ببخشید که رمزی هست

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
اینجا زیتون می نویسه از همه جا از همه چی
قدرت گرفته از بلاگ بیان